Skattefriheten gäller för gåvor från arbetsgivaren för upp till ett värde om 800kr exkl. moms/anställd och detta är utöver de skattefria gåvor som redan finns. Syftet är att få möjligheten att premiera sina anställda trots ekonomiska följder i spåren av Coronapandemin. Gäller från juni och resterande 2020.

I dessa dagar bidrar enastående prestationer och fantastiska insatser från anställd personal till att man verkligen behöver ge och känna omtanke.

Många sitter och jobbar ensamma hemma och vissa tvingas jobba under hårdare press än vanligt. Det har aldrig varit så viktigt att uppskatta sin personal. Att skicka omtanke inslagen i paket till dem du inte träffar lika ofta ökar känslan av tillhörighet. Det kan vara gåvor som passar i sommar, ett set med kläder eller fina produkter man kan använda utomhus. Det är omtanken som är gåvans kraft.

Kontakta oss gärna så hjälper vi till med idéer & förslag - sprid glädje!